Liberty Gem

July 21, 2009

Marian Keall Liberty Gem LG

Liberty Gem by Marian Keall


Blue Truffle Gem

June 28, 2009

Marian Keall Blue Truffle Gem Lg

Blue Truffle Gem by Marian Keall


Red Truffle Gem

June 28, 2009

Marian Keall Red Truffle Gem LG

Red Truffle Gem by Marian Keall